Úvod


Vítám všechny lidičky, které baví toulat se po světě.

A jelikož je občas dobrý vědět, kam že jsem se to zatoulal, případně kde by se hezky toulalo, pokusil jsme se pro vás soustředit hůře sehnatelné mapy z celého světa v digitální formě. Celý projekt vznikl vcelku samovolně a to tím, že jsem poskytl nascanovaný atlas Kamčatky a odkaz dal na server vlastníků map umístěný na Server vlastníků map. Ale ve spolupráci s dalšími lidmi, kteří taky nějaké mapy měli a hledáním po internetu se sbírka během těch pár měsíců pěkně rozrostla.

Původní autor: © Otas - ICQ: 33391124